Over Studio Fien Dekker

Visie

We werken vanuit oplossingen voor de effecten van de klimaatverandering zoals hittestress, lange periodes van droogte en wateroverlast. Dit doen we door producten te ontwerpen en projecten aan te gaan. Aanpakken dus. We werken graag samen met verschillende partijen om maximaal impact te maken. Zo werkten we met verschillende gemeenten en ontwerpers voor burgerparticipatieprojecten en werken we met onder andere Swaans Beton voor productontwikkeling. Samen maken we zoveel mogelijk impact en gaan we voor een gezonde, leefbare stad.

Lees meer
Het merk

Rain(a)Way

In 2015 vroegen we ons af: hoe kunnen we in Europa weer verlangen naar regen? Vervolgens zijn we gaan ontwerpen met de gedachte om  regenwater niet te zien als een probleem, maar als een kwaliteit. Zodat we een oplossing bieden tegen wateroverlast, hittestress én de groeiende, grijze betonzucht in de stad. Ondertussen is er een reeks aan klimaatbestendige Rain(a)Way tegels, waaronder de Flood Bold (ook bekend als de SCADA Rasenornament) die de Red Dot Design Award 2019 won!

Lees meer
Samenwerking

De Regenwacht

In samenwerking met Buro Regen & Water, Urban Boost en verschillende gemeenten (oa Amsterdam en Eindhoven) startte in 2019 De Regenwacht. We hebben als doel burgers bewuster te maken van de risico’s van waterschade en – overlast als gevolg van extreme regenbuien. Samen met bewoners maken we hun tuin en wijk klimaatbestendig door verschillende activiteiten te organiseren zoals workshops voor het aanleggen van een geveltuintje en het afkoppelen van de regenpijp. De Regenwacht ook in jouw gemeente?

Lees meer
Dienst

Ontwerp

Studio Fien Dekker is hét aanspreekpunt voor klimaatbestendige wateropgaven: we ontwerpen zowel inrichtingen voor openbare ruimten als nieuwe producten. Voor jouw locatie combineren we verschillende klimaatadaptieve oplossingen voor het optimale resultaat. We werken aan oplossingen voor problemen als hittestress, wateroverlast en lange periodes van droogte.  Daarbij ontwerpen we nieuwe producten in opdracht. Dit gaat verder dan tegels, zo zijn we op het moment bezig met gevelelementen die water bergen! Meer weten over de mogelijkheden?

Contact
Samenwerking

Burgerparticipatie

Tijdens het ontwerpen van nieuwe openbare ruimten is burgerparticipatie van groot belang. Samen met bewoners ontwerpen we een nieuwe gemeenschappelijke buitenruimte. Onze partner Stichting Tussentuin speelt hierbij een grote rol. Tijdens het ontwerpen zijn meerdere bijeenkomsten deel van het programma. Daarbij leren de kids al spelend over klimaatverandering. We gaan aan de slag met klimaatadaptatie met als resultaat een tuin met veel groen en waterberging, op maat gemaakt voor de mensen die er wonen. Interesse in een klimaatadaptief participatie project?

Lees meer
    Portfolio

    Instagram

    Neem contact op!

    Samen maken we Nederland klimaatbestendig
    Go!